Aktualności

(780) 733-8149

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2019. Na podstawie […]

(984) 217-7212

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” będą przyjmowane od 15 października do 5 listopada 2018 roku dla zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.), Druk wniosku oraz umowy dostępne są […]

metepimeral

Uchwała Nr 206/ 402 /2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z  dnia  20 sierpnia roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu […]

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż  od 10.09.2018 r. do 10.10.2018 r. rozpoczyna się  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój […]

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem” uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej (WTZ). Celem programu jest  wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych […]

306-449-0441

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Cel programu Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji […]

(234) 575-6210

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start. Wnioski należy składać drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, pok. nr 3. Wnioski […]

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I

Dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą przyjmowane od 02.07.2018 r. do 30.08.2018 r. W 2018 roku realizowane będą następujące […]

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej “rozporządzenie 2016/679” – informujemy, że: Administratorem danych osobowych w […]

Nieodpłatna pomoc prawna dla uprawnionych mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że na terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40 – lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Starostwa Powiatowego w Siedlcach (pokój nr 8 – parter). Mordy, ul. 3 Maja 2 – lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych […]

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach Zaprasza na XVIII Dwutygodniowy Letni Plener Artystyczny

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych zaprasza serdecznie wszystkie osoby niepełnosprawne na letni plener artystyczny, który odbędzie się w dniach od 6 do 20 lipca 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks” w Dąbkach nad morzem. Plener organizowany jest dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością. Więcej informacji na plakacie poniżej:

361-815-9735

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: będą […]

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Fundacja ITAKA na zlecenie Ministerstwa Zdrowia realizuje projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. CENTRUM […]

9894524161

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane od 22  stycznia 2018r. Szczegółowe informacje na […]

(678) 925-5760

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach Modułu I – środki inwestycyjne.

(807) 770-4624

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza zaktualizowaną listę rankingową wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach Modułu I

Gala „Ubi Caritas” 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zostało wyróżnione w kategorii Współpraca podczas Gali „Ubi Caritas”. Uroczystość gali odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie w dniu 21 października 2017 roku. Coroczna gala to ogólnopolska inicjatywa ekumeniczna: Caritas Polska, prawosławnego Eleos i dwóch ewangelickich Diakonii. Nagrody Ubi Caritas przyznane zostały za wrażliwość na potrzeby osób ubogich […]

6622798959

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2018. Na podstawie […]

520-452-1170

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza listę rankingową wnioskodawców, którym na dzień 22.09.2017 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach modułu I:

2516257728

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu siedleckiego do udziału w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00 w sali 107 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Celem grupy wsparcia jest między innymi […]

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż od 04.09.2017 r. do 10.10.2017 r. rozpoczyna się II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz […]

5818153330

Gmina Kotuń / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu od 1 lipca 2017r. do 31 października 2018r. w partnerstwie z: Gminą Wiśniew, Gminą Siedlce, Gminą Skórzec, Gminą Wodynie, Gminą Mokobody, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach i Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach będzie realizować projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wzrost […]

6026851686

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach. Bezpośrednim realizatorem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2017” zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. W 2017 roku powiat siedlecki […]

5814447956

Już po raz trzeci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zleca Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizację letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2017”. Wypoczynek odbędzie się w Głuchołazach w terminie […]

4317371736

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wprowadził nowe programy mające na celu podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pilotażowy program „ ABSOLWENT” Cel programu Celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki […]

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 01.06.2017 r. do 30.08.2017 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

Działalność organizacji pozarządowych współpracujących z PCPR w Siedlcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2017 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2016. 1817) zleciło organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w ramach niżej wymienionych działań: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego […]

(855) 933-2142

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do października 2017 roku będzie realizowało I edycję “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego”, finansowanego ze środków budżetu państwa i zaprasza do składania oferty zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.

858-452-4495

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w okresie do października 2017 roku będzie realizował I edycję “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego “, finansowanego ze środków budżetu państwa. Cele, zakładane rezultaty i sposób realizacji określone są w „Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie […]